Jämför och välj rätt kattförsäkring

Har du en katt så behöver du oftast en kattförsäkring. De flesta katter behöver besöka veterinär under sin livstid, och besöken kan bli dyra om du inte har en kattförsäkring. Vi har jämfört populära försäkringar för att göra det enklare för dig hitta den bästa kattförsäkringen för dig och din katt.

Populära kattförsäkringar 2023

Lassie kattförsäkring

1. Lassie

★★★★

Prisexempel: 156kr / månad

Lassie kattförsäkring har marknadens högsta försäkringsbelopp och har inga rasbegränsningar.

Välj mellan tre olika försäkringspaket och få precis det skydd du behöver för din katt.

manypets kattförsäkring

2. Hedvig

★★★★

Prisexempel: 79kr / månad

Hedvig är en ny populär kattförsäkring för alla raser. Här kan du anpassa försäkringen för att få ner priset, ifall du inte behöver ett omfattande skydd.

ICA kattförsäkring

3. ICA Försäkring

★★★☆☆

Prisexempel: 162kr / månad

ICA kattförsäkring passar de flesta kattägare och är en bra “standardförsäkring” med skydd mot det mesta som din katt kan råka ut för under sin livstid.

Är det viktigt att ha en kattförsäkring?

En kattförsäkring är en stor trygghet om du inte vill behöva hamna i en situation där du kan ha svårt att ge katten den behandling den behöver. Relativt vanliga ingrepp som många kattägare förr eller senare behöver genomföra kan nämligen kosta en bra bit över tio tusen kronor. Om en sådan utgift kommer oväntat är det inte så kul. Att ha en kattförsäkring handlar om omsorg gentemot katten och om att ta ett ekonomisk beslut som försäkrar dig mot allt för stora och plötsliga utgifter.

Ett exempel på en åtgärd som många kattägare behöver genomföra under en katts liv är behandling i samband med att katten drabbas av urinsten. Det kan kosta upp emot 15 000 kronor men med en kattförsäkring betalar du bara självrisken som vanligtvis ligger runt 3 000 kronor. Besparingen du gör med en kattförsäkring är alltså väldigt stor. Även om de flesta totalt sett betalar mer för en kattförsäkring under en katts liv än vad de får ut i ersättning är den extra tryggheten också värd väldigt mycket.

Det här täcker en kattförsäkring

Marknaden för kattförsäkringar är stor idag och olika försäkringsbolag erbjuder kattförsäkringar med olika innehåll och till olika priser. Den vanligaste typen av kattförsäkring är en så kallad veterinärvårdsförsäkring. Den ger ett basskydd och täcker en stor del av de utgifter du har i samband med veterinärbesök. Ibland kan du även köpa medicin till din katt till ett lägre pris om du tecknar en veterinärvårdsförsäkring. En sådan kattförsäkring kan sedan kompletteras med ett antal tilläggsförsäkringar. På så sätt kan du skräddarsy ditt försäkringsskydd så att du bara betalar för just det som du vill ska ingå i din kattförsäkring.

Pris på kattförsäkringar

En kattförsäkring är inte speciellt dyr. För omkring 200 kronor i månaden får du ett mycket bra skydd som gör att du slipper vara orolig för att lida ekonomisk skada om något händer din katt. Samtidigt kan du vara trygg i att katten kommer att kunna få riktigt bra vård och genomgå undersökningar med hjälp av modern utrustning om det krävs. Du kan också välja en billigare kattförsäkring för bara några tior i månaden eller en där du betalar en högre månadspremie för att kunna få ut ett högre belopp på din kattförsäkring. För de flesta kattägare är det självklart att ha en kattförsäkring och att den är värd varje krona.

Se ditt pris

Det enklaste sättet att ta reda på just vad din försäkring kommer kosta är att besöka de olika försäkringsbolagens hemsidor och fylla i grundläggande information om ditt djur.

Vad tittar försäkringsbolagen på när de sätter pris på en försäkring för katt?

Även om det till stor del är du själv som väljer vad du är beredd att betala för kattförsäkringen så kostar en försäkring med samma innehåll olika mycket för olika katter. Här är några av de saker som du kan behöva uppge i samband med att du tecknar en kattförsäkring. De ligger till grund för vad du får betala i försäkringspremie:

 • Är det en hon- eller hankatt?
 • Av vilken ras är katten? Olika raser drabbas olika ofta av sjukdomar och skador.
 • Är katten kastrerad?

Vi har frågat flera försäkringsbolag efter priser på en exempelkatt, så att det ska vara lättare för dig att se vad en kattförsäkring kan kosta hos de olika bolagen. Se mer i vår prisjämförelse.

Hög självrisk och låg premie – eller tvärtom

Ett val du kan göra när det gäller en kattförsäkring är om du vill betala en så låg månadspremie som möjligt samtidigt som du får acceptera en högre självrisk. Självrisken är det belopp som försäkringen inte täcker vid en specifik insats och som du alltså betalar själv. Du kan också teckna en kattförsäkring där beloppet du betalar varje månad är högre men du betalar då mindre i självrisk när din katt väl behöver vård av en veterinär.

Fast och rörlig självrisk

Det är vanligt att en kattförsäkring har en självrisk som är uppdelad i två delar, en fast och en rörlig del. Den rörliga självrisken är en viss procent av kostnaden du betalar hos veterinären. Den fasta självrisken är ett belopp du betalar oavsett storleken på en veterinärräkning. Räkna med att den rörliga självrisken kan ligga i spannet 15–25 % och att den fasta självrisken när du tecknar en kattförsäkring är 1 000–3 000 kronor. Hur mycket du får betala i självrisk beror dels på vilken åtgärd det handlar om men också på vad du valt att betala i månadspremie.

Ett annat begrepp som det är bra att känna till när vi talar om kattförsäkring och självrisk är självriskperiod. Det är de dagar då du bara behöver betala den fasta självrisken vid veterinärbesök. Många kattförsäkringar har en sådan självriskperiod men hur lång den är kan variera kraftigt. Ska man vara krass så är det bättre om en katt blir sjuk eller skadad i början av året, under självriskperioden, än när den upphört att gälla.

Behöver man kattförsäkring till en innekatt?

Innekatter drabbas inte av sjukdomar och olyckor i samma utsträckning som utekatter. De kommer till exempel inte att komma hem med ett trasigt öra efter ett slagsmål, bli bitna av huggormar eller utsättas för smitta på samma sätt som en katt som vistas utomhus. Därmed inte sagt att du inte behöver en kattförsäkring till en innekatt. En innekatt löper minst lika stor risk att drabbas av tandproblem och kan råka ut för fallolyckor eller bränna sig. Innekatter kan också råka ut för “välfärdssjukdomar”, precis som människor, om de inte får tillräckligt med motion och stimulans.

Hur mycket pengar kan man få ut på en kattförsäkring?

Hur högt belopp du kan få ut på en kattförsäkring är först och främst en fråga om hur mycket du är beredd att betala i försäkringspremie. Försäkringsbolagen kan också ha villkor som måste uppfyllas om du vill ha en kattförsäkring som gäller ett högt belopp. 

Maxbeloppet gäller ofta för ett år eftersom en kattförsäkring normalt tecknas årsvis. 30–50 000 kronor är ett normalt maximalt årsbelopp men det finns försäkringsbolag som låter dig teckna en kattförsäkring med ett betydligt högre maxbelopp än så. Men då betalar du naturligtvis en högre premie.

Tilläggsförsäkringar till kattförsäkring

Hos vissa försäkringsbolag väljer du mellan olika försäkringspaket där du får ett större skydd ju mer du betalar. En kattförsäkring kan till exempel vara indelad i Kattförsäkring Bas och Kattförsäkring Stor där den större försäkringen ger ett starkare skydd till en högre kostnad. 

Andra bolag erbjuder en kattförsäkring med ett grundläggande skydd som sedan kan utökas med en eller flera tilläggsförsäkringar. Vanliga tilläggsförsäkringar är:

 • Livförsäkring
 • Avelsförsäkring
 • Rasspecifika försäkringar
 • MR- & CT-undersökning
 • Medicin
 • Rehabilitering
 • Dolda fel
 • Användbarhetsförsäkring

Om du ska ställa ut din på utställning så kan det vara aktuellt med en extra försäkring, du kan läsa mer om detta hos Svenska Kattklubbars Riksförbund.

Livförsäkring

Med en livförsäkring får du ersättning om din katt måste avlivas i förtid. Det gäller i fall där en legitimerad veterinär gjort bedömningen att katten behöver avlivas. Hur hög ersättning du har rätt att få ut på en kattförsäkring när katten dör beror på vilket livbelopp som fastställts. Livbeloppet bestäms av faktorer som:

 • Kattens ras och stamtavla
 • Om den har tävlingsmeriter
 • Om den är avelsmeriterad
 • Kattens inköpspris

När katten uppnått en viss ålder sänks livbeloppet med en viss procent varje år. Du kan alltså inte teckna en livförsäkring för en katt som rent statistiskt inte har långt kvar att leva. Gränsen går ofta vid 10 års ålder och sänkningen kan ligga på omkring 20 % om året.

Avelsförsäkring

Om du är en kattuppfödare kan en avelsförsäkring vara en bra idé. Den ger dig ersättning om din katt skulle förlora sin avelsförmåga, till exempel genom att katten blir steril.

Rasspecifika försäkringar

Flera försäkringsbolag har reservationer när det gäller vad de betalar ut ersättning för, för särskilda raser. Om en kattras ofta drabbas av en viss skada eller sjukdom kan du behöva en tilläggsförsäkring för att få ut ersättning om din katt drabbas av detta. Det är annars ett dilemma att just det din katt kan förväntas råka ut för inte berättigar till ersättning på din kattförsäkring.

MR- & CT-undersökning

Ibland går det inte att fastställa vad din katt lider av utan en noggrant genomförd undersökning som bygger på magnetresonans eller datortomografi. Dessa undersökningsmetoder kan hjälpa veterinärer att ställa säkra diagnoser men de kostar en hel del att genomföra dem. En tilläggsförsäkring kan ge pengar tillbaka om du behöver göra en MR- eller CT-undersökning. Det förekommer också att du inte behöver teckna en tilläggsförsäkring för att slippa betala för detta ur egen ficka.

Medicin

I en vanlig veterinärvårdsförsäkring kan kostnader för medicin ordinerad av en veterinär ingå. Men det kan också hända att kostnader för medicin inte ersätts. En tilläggsförsäkring för medicin kan vara en bra idé då det kan handla om ganska höga kostnader för vissa mediciner.

Rehabilitering

Med en tilläggsförsäkring för rehabilitering kan du få ersättning för kostnader som rör rehabilitering ordinerad av en veterinär. Ditt försäkringsbolag kan begära att rehabilitering ska godkännas av dem i förväg för att du ska kunna få ut ersättning.

Dolda fel

En tilläggsförsäkring för dolda fel ger dig som uppfödare rätt till ersättning om en köpare uppmärksammar ett fel som kräver veterinärvård efter det att katten överlämnats. Utan försäkring för dolda fel kan uppfödaren bli betalningsskyldig.

Användbarhetsförsäkring

När det gäller brukshundar är så kallade användbarhetsförsäkringar vanliga. När hunden inte längre kan användas till det den är avsedd för är ägaren berättigad till ersättning. För katter kan en användbarhetsförsäkring vara aktuell om du tänkt använda katten vid utställningar.

Dessa är de vanligaste tilläggsförsäkringarna men det kan finnas fler. Vissa av dessa tillägg kan också ingå i en grundläggande kattförsäkring.

När ska man teckna en kattförsäkring?

En kattförsäkring brukar du kunna teckna från det att katten är sex veckor gammal. Det är bra att göra det så tidigt som möjligt, dels för att du ofta kan få en kattungerabatt men också för att det inte ska uppstå en period under vilken katten är oförsäkrad. De flesta försäkringsbolag har en övre gräns för hur gammal katten får vara när du tecknar en kattförsäkring. Är den äldre än sju år kan det vara svårt att försäkra katten eftersom det inte blir tillräckligt lönsamt för försäkringsbolagen.

Vilken kattförsäkring är bäst?

Det finns inget enkelt svar på frågan om vilken av alla kattförsäkringar på marknaden som är bäst utifrån din och din katts situation. I och med alla val du kan göra är en kattförsäkring något individuellt, vilket är bra, även om det kan bli svårt att veta hur man ska välja. Här följer ett antal frågor som, om du tänker igenom dem, kan hjälp dig att välja en så bra kattförsäkring som möjligt.

 • Vad är viktigast för dig gällande kostnaden för kattförsäkringen? Du kan vanligtvis välja mellan låg månadskostnad och högre självrisk eller tvärtom. Beroende på vad du betalar så blir veterinärvårdsbelopp olika högt.
 • Har du en kattras som lätt råkar ut för en viss åkomma? Då ska du undersöka om försäkringen täcker det, alternativt teckna en tilläggsförsäkring om det är möjligt.
 • Tecknar du en kattförsäkring för en innekatt eller en utekatt? En utekatt kan behöva ett starkare försäkringsskydd än en innekatt.
 • Kan du få rabatter? Många försäkringsbolag har erbjudanden och rabatter när du tecknar en kattförsäkring. Tänk dock på att du betalar en kattförsäkring under kattens hela livstid, så stirra dig inte blind på ett förmånligt pris som bara gäller i några månader.
katt med kattförsäkring

Sammanfattning

En kattförsäkring bör du inte vara utan som kattägare. Att en katt påstås ha nio liv innebär inte att den är immun mot skador eller inte drabbas av sjukdomar. När det händer är en kattförsäkring närmast ovärderlig. Du betalar ett lågt pris varje månad för tryggheten att veta att du kommer att kunna behandla din pälsklädda vän, vad som än händer.

Att välja kattförsäkring handlar mycket om valet mellan att ha en låg premie eller en låg självrisk. Du kan också skräddarsy en kattförsäkring genom att välja ett grundskydd och kombinera det med olika tilläggsförsäkringar som passar just dig och din katt.

Utgivare

Kattförsakring.se drivs av Productical AB, med säte i Stockholm.

Organisationsnummer: 559134-3800

Kontaktinformation

Om du har frågor, förslag, eller behöver komma i kontakt med oss av någon annan anledning så ber vi dig maila oss på hej@kattförsakring.se.