Avliva katt

Det kan vara hemskt sorgligt när våra kära katter måste avlivas. Det kan hända om katten blir allvarligt skadad eller är så sjuk att den inte längre kan ha ett bra liv. När det händer är det viktigt att djuret inte behöver lida och att den som avlivar katten kan hantera djur på ett bra sätt och behärskar den aktuella avlivningsmetoden.

Regler för avlivning av katt

Jordbruksverket har tydliga regler för hur avlivning av katt får gå till, här går vi igenom vad som gäller för katter:

  • Djurägare får avliva sina djur själva, men det vanligaste är att låta en veterinär avliva katten med en överdos av narkosmedel.
  • Det är tillåtet att skjuta en katt om man har ett vapen med vapenlicens för att avliva djur.
  • Kattungar som är yngre än 14 dagar får avlivas genom ett hårt slag mot huvudet, men det ska göras med sådan kraft och precision att det medför omedelbar medvetslöshet och död.

Ta hand om kattens kvarlevor

Efter att katten har avlivats måste du välja vad du vill göra med dess kvarlevor. Det finns två huvudsakliga sätt: kremering eller begravning.

Kremering

Du kan välja att kremera katten, och det finns ett flertal godkända kremeringsanläggningar för sällskapsdjur. Ofta kan du vända dig till din lokala veterinärklinik för att få hjälp och råd. Om du väljer att genomföra en separat kremering, där din katt kremeras enskilt, så kan du få tillbaka askan. Då kan du sedan välja att begrava eller sprida askan.

Begravning

Du kan även välja att begrava katten på din egen tomt eller annan lämplig mark utan föregående kremering. Då är det viktigt att du följer kommunens anvisningar för hur och var du får begrava din katt. I vissa delar av landet finns det också begravningsplatser för sällskapsdjur. Kontakta din kommun om du vill veta mer om reglerna som gäller.

Din kattförsäkring kan hjälpa till

Vi hoppas att du aldrig behöver ta hand om en död katt, men om det är fallet så hoppas vi att det här blogginlägget har varit till hjälp. Vi vill också påminna om att du i god tid bör kontrollera huruvida din kattförsäkring täcker kostnader för kremering eller begravning, då detta kan kosta flera tusen kronor. Vilket är något som kan vara en jobbig överraskning under en redan ledsam period.

katt som behöver avlivas