Försäkra importerad katt

Det har blivit vanligt idag att importera katter från andra länder. Men det är många som inte vet hur det påverkar möjligheterna att teckna en kattförsäkring här i Sverige. Finns det särskilda regler för en katt som är importerad till Sverige? Det korta svaret är ja, men oftast är det inga problem att försäkra en importerad katt.

Ursprungslandet spelar roll

Har du importerat din katt från Danmark, Norge eller Finland, så brukar det inte vara några extra steg som krävs för att kunna försäkra katten. De flesta försäkringsbolag har samma regler för katter från de nordiska länderna som för katter uppfödda i Sverige.

Har du däremot importerat katten från ett icke-nordisk land så brukar de flesta försäkringsbolag kräva att du först låter en veterinär undersöka katten och ta fram ett veterinärintyg. Tänk på att intyget högst får vara 4 veckor gammalt när du tecknar försäkring, så se till att göra veterinärundersökningen i nära anslutning till att du tecknar försäkring.

Regler för importkatter

Förutom att påverka hur du kan teckna kattförsäkring så finns det en mängd andra regler som gäller för importkatter. Jordbruksverkets hemsida går igenom dessa utförligt, och det är en god idé att noggrant läsa igenom dessa regler innan du bestämmer dig för att importera en katt till Sverige.

Här är några av de viktigaste reglerna att känna till:

  • Katten ska vara id-märkt
  • Katten ska ha en giltig vaccination mot rabies
  • Katten ska ha ett pass för sällskapsdjur
  • Katten ska anmälas hos tullen

Dessutom gäller olika regler för om du själv hämtar katten från ett annat land, eller om du låter en transportör leverera katten hem till dig i Sverige. Om du köper katten från ett annat land och inte hämtar den själv, så gäller ytterligare regler. Här är ett urval av dessa tillkommande regler:

  • Katten ska komma från en registrerad eller godkänd anläggning
  • Katten ska besiktigas och ha ett TRACES-intyg
  • Transportören ska vara registrerad
  • Se till att du får med alla nödvändiga dokument

Om du importerar din katt från Norge så gäller enklare regler:

  • Katten måste vara id-märkt
  • Katten måste ha pass när de tas in i Sverige
importerad katt som har kattförsäkring